صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

 

   الزامات سلبی و ایجابی رئیس جمهور منتخب مردم ایران: رویکردی روش شناسانه

          وب‌سایت «مشق نو»، (mashghenow.com)، ‏30 تیر 1403

   مفهوم «انقلاب فرهنگی» در تنگنای تناقض

آیا «انقلاب» و «فرهنگ» با یکدیگر تجانس و همبستگی منطقی دارند؟

          ماهنامۀ کوچه، شمارۀ 49، اسفند 1402

   مبانی مبارزۀ گروه‌های مقاومت ملی با ارتش اشغالگر

 

   پذیرش اکثریت شهروندان، شرط اجرای قانون

«لایحۀ حجاب» و آزمون دشوار و خطرخیز حاکمیت جمهوری اسلامی

          وب سایت «مشق نو»، (mashghenow.com)، ‏19 مرداد 1402

   دربارۀ فیلسوفان و فیلسوف‌نمایان در ایران

 

   موانع اصلی گذار از اقتدارگرایی به‌دموکراسی در ایران

          ایران فردا، (@iranfardamag)، ‏18 بهمن 1401

   کشاکش محتوم بین لیبرالیسم و دینداری مومنانه

          سنجش رویکرد کنشگران «جنبش زن، زندگی، آزادی» به لیبرالیسم

          وب سایت «مشق نو»، (mashghenow.com)، ‏26 دی 1401

   حقوق بشر، گرانیگاه هویت و موجودیت ملل متحد

           ماهنامه کوچه، شمارۀ 42، آبان 1401

   اجرای قانون با«پذیرش شهروندان» ممکن است، نه با«کاربرد زور»

          دربارۀ چالش موافقان و مخالفان حجاب و ضرورت گفت‌وگوی ملی

   ارزیابی اندیشه های ماکیاولی درباره شهریاری، خودکامگی، قانون و دین

 

   نقش افکار عمومی جهان در برابر تجاوز روسیه به اوکراین

           مدیریت ارتباطات، ماهنامۀ تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی، شماره 144 

   افغانستان در زندان «انحصارگرایی دینی» و «استبداد دینی»

          وضعیت تکثرگرایی دینی و انحصارگرایی در خاورمیانه و افغانستان

           وب سایت «مشق نو»، (mashghenow.com)، ‏31 فروردین 1401  

   نقش آموزش و پرورش در تغییر و اصلاح خصایل و رفتارهای ایرانیان

           ماهنامه کوچه، شمارۀ 38، اسفند ماه 1400

   دربارۀ ناسازگاری میان فقه سیاسی و دولت مدرن؛ پیرامون کارنامۀ فکری و پژوهشی داود فیرحی
‏           وب‌سایت «مشق نو»، (mashghenow.com)، ‏20 آبان 1400
   طالبانِ قدرت، نشسته بر پوستین استبداد دینی

           ماهنامه مشق فردا، شمارۀ 7، امرداد و شهریور  1400

   انسان چیست: «غایت ذاتی و فی‌نفسه»، یا «ابزار و وسیله»؟

           ماهنامه کوچه، شمارۀ 34، خرداد ماه 1400

   شجریان، خُنیاگر حقیقت و زیبایی

           وب سایت «مشق نو»، (mashghenow.com)، ‏26 مهرماه 1399 

   ضرورت بازنگری و بازسازی اساسی برپاییِ آئین‌های مذهبی در ایران

          وب سایت «مشق نو»، (mashghenow.com)، ‏28 امرداد 1399

   دولت دینی و دولت دموکراسی نمایندگی

          مشق فردا، ماهنامۀ سیاسی-فرهنگی، بهمن و اسفند 1398، شمارۀ 3

   قانون اساسی،‌ متن ‌ناتمام؛ نقد حقوق ملت و قیود شرعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

          ایران فردا، شمارۀ 48، فروردین و اردیبهشت 1398

   صلح‌طلبی، هدف غاییِ سیاست

          اندیشه سالار سپهر سیاست، ارج نامۀ دکتر سید محمد رضوی، به کوشش ابوالفضل دلاوری، خانه اندیشمندان علوم انسانی، فروردین 1398

   پیشنهاد کتاب به رئیس جمهور و دولتمردان؛ پیشنهاد من: «رسالۀ صلح پایدار کانت»

          اندیشۀ پویا، شمارۀ 57، ویژۀ نوروز 1398

   ضرورت نوسازی بنیادینِ اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان در ایران

          وب‌سایت «مشق نو» (mashghenow.com)، ‏4 اسفند 1397

   ایران پیش از انقلاب، در برابر دو گزینه

 

    آزادی و برابری در سپهر لیبرالیسمِ آخوندزاده

         اندیشۀ پویا، شمارۀ 52، مرداد 1397

    ابتلائات غرب‌زدگی آل‌احمد برای ایران

         قلمیاران، شمارۀ 10، اردیبهشت ماه 1397

   «لیبرال- سوسیال دموکراسی» به مثابۀ هدف نهایی در گذار به دموکراسی
         پویه، فصلنامه مطالعات ایرانی، شماره 2، زمستان 1396
   پارک گفتگو، مکانی برای «گفت و گو» نه تظاهرات
         روزنامه اعتماد، شمارۀ 4017، 12 بهمن 1396
   مشروعیت در نظام دموکراتیک

         ایران فردا، شمارۀ 35، آذر 1396

   منزلت انسان در فلسفۀ روشنگری: آزادی، برابری، حقوق بشر

قلمیاران، شمارۀ 4، مرداد 1396

   شرکت درانتخابات به مثابۀ «حق ذاتی» شهروندان

         ایران فردا، شماره 29، اردیبهشت 1396

   ارکان اصلی برگزاری « انتخابات اخلاقی»

         نسیم بیداری، شماره 77-76، نوروز 1396

   آیا مصالحۀ مشروطه خواهان و محمدعلی‌شاه ممکن بود؟

         اندیشۀ پویا، شماره 40، دی و بهمن 1395

   سید محمود طالقانی: بلند آوازه، اما ناشناخته!

         به مناسبت سی و هفتمین سالگرد درگذشت سید محمود طالقانی

   آینده مبهم محافظه‌کاران مسلمان       

          ایران فردا، شماره 14 مرداد 1394

●   حکومت های دموکراتیک، بسترساز صلح جهانی

          روزنامه اعتماد، چهارشنبه 24 تیر 1394

●   روشنفکران در میانۀ نخبگان و مردم

          ایران فردا، شماره 11، اردیبهشت 94

●   اقبال و گاندی: ناسیونالیسم، انترناسیونالیسم و دردِ جدایی

          نسیم بیداری، شماره 58، اردیبهشت 1394

●   دولت روحانی: معضل «آزادی-انسداد» و امتناع توسعه

          سخن ما، سال اول، شماره ششم، اسفند 1393، فروردین 1394

   جامعه مدنی، سنگ بنای نظام دموکراتیک

          سالنامه شرق، نوروز 1393

●   بازرگان و سه گانۀ ایران، دین و دموکراسی

          نسیم بیداری، شماره 44، بهمن 1392

●   چه باید کرد تا موضوع اقلیت‌ها تبدیل به «مساله» نشود؟

          نسیم بیداری، شماره 33 و 34، نوروز 1392

   منظومه فکری - اعتقادی نواندیشی دینی

          مهرنامه، شماره 25، شهریور 1391

   نقدی بر کارنامه فکری جلال آل‌احمد

          اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390، جلد شانزدهم

   «نارنجي‌پوش»، فلسفه تحليلي و حق محيط‌ زيست

          تحلیل و نقد فیلم نارنجی پوش، به کارگردانی داریوش مهرجویی، مهرنامه، شماره 22، خرداد 1391

   استبدادشناسی و دمکراسی‌خواهی در اندیشه‌های عبدالرحمن کواکبی

          اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390، جلد دهم

   پروژه ناتمامِ نواندیشی دینی

          مهرنامه، شماره 20، فروردین 1391 

   فروغی سیاستمداری در طراز جهانی

          تحلیل و ارزیابی اندیشه‌ها و سیاست‌‌ورزی‌های محمدعلی فروغی، مهرنامه، شماره 18، دی 1390

●   ایران معاصر و چالش مدرنیسم، مدرنیزاسیون و دموکراسی

          آیین گفتگو، شماره نخست، آذر و دی 1390

●   فيلسوفي دلبسته سنت، در هواي عقلانيت

          نگرشي تحليلي- انتقادي به انديشه‌هاي مايكل اوكشات، مهرنامه، شماره  17، آذر  1390

●   فایده‌گرایی در محدوده حقوق بشر

          روزنامه شرق، شنبه 28 آبان 1390

●   اندیشه‌های الکسی دوتوکویل در باب دین و سیاست

          صبح آزادی، شماره یازدهم، 5 شهریور 1390

●   ارزيابي محدوده اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطه

          روزنامه شرق، شنبه 15 مرداد 1390

●   حکایت ناتمام روشنفکری ، فرهنگ ایرانیان و پروتستانتیسم اسلامی

          بازخوانی تحلیلی-انتقادی متن «ازکجا آغاز کنیم؟» دکتر علی شریعتی، نسیم بیداری، سال اول ، شماره 7، خرداد 1389

   بن‌لادن، القاعده و انزوای تروريسم بین المللی

          روزنامه شرق، سه شنبه 20 اردیبهشت 1390

   «دوْر هرمنوتيكي» در تفسير الميزان

          درباره روش تفسيري سيدمحمدحسين طباطبايي در تفسير قرآن، مهرنامه، شماره 11، اردیبهشت 1390

   جنبش‌هاي مدني خاورميانه بر مدار عقلانيت، در طلب دموكراسی

          آئین، شماره 34و 35، فروردین 1390

   خاورميانه در گذار به دموكراسي

          سایت دیپلماسی ایرانی، 26 بهمن 1389

   صیاد بی رحم در برابر کبوتر صلح

          مهرنامه، شماره 8، دی 1389

   فلسفه استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از دولت

          آئین، شماره 32و 33، آبان 1389
   شهروندان خوب در دولتشهر ارسطو

          مهرنامه، شماره 6، آبان 1389

   چگونگی کاهش میزان خطاپذیری در سیاست خارجی

          سایت دیپلماسی ایرانی، فروردین 1389

   اپوزيسيون در نظام‌هاي دموكراتيك و استبدادي

          مهرنامه، شماره 1، اسفند 1388

   چرا اولويت حق بر خير شالودة آزادي و دموكراسي است؟

          آئین، شماره 24 و 25، آذر و دی 1388

   «خود كامگي اكثريت» و حقوق اقليت ها در دمكراسي ليبرال

          فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 2، تابستان 1388

   براي حل مشكلات ايران چه بايد كرد؟

          روزنامه اعتماد ملی، 11 خرداد 1388

 

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست