صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

 

 گفت و گو ها


1. «ايرانيان دور از وطن؛ باورها و فرصت ها»، گفتگو با حسين پناهي آذر، محمد حسين لواساني، سيدعلي محمودي و عباس ملکي، کيهان فرهنگي، شماره 121، خرداد و تير 1374، و اطلاعات بين المللي، دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 شهريور 1374.
2. «آزادی و غمگساری؛ آزادی مثبت و آزادی منفی»، گفت و گوی سید علی محمودی و ویرجینیا هلد ( استاد دانشگاه کلمبیا )، روزنامه جهان اسلام، 23 و 29 بهمن 1379، شماره4و5 ( در دو بخش ). روزنامه صدای عدالت، 27 شهریور 1380.
3. «توفيق همکاري هاي جهاني انجمن هاي علمي در گرو آزادي و کرامت پژوهشگران است»، پايگاه اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان (ايسنا)، www.isna.ir،‏ 26 ديماه 1381.
4. «ويرانگران فرهنگ ايراني روزي بايد پاسخگو باشند»، پايگاه اطلاع رساني خبرگزاري ميراث فرهنگي،www.chn.ir 22، تيرماه 1382.
5. «براي همه جهان»، روزنامه همشهري، چهارشنبه 6 مرداد 1382.
6. «گزارشي از وضعيت تأليف و ترجمه کتابهاي فلسفي»، فرهنگ و پژوهش، شماره 117، 4 شهريور ماه 1382.
7. «موانع شکوفايي انديشه سياسي در ايران» ، روزنامه وقايع اتفاقيه، سه شنبه 23 خرداد 1383.
8. «کوشش براي همنوايي دين و دمکراسي»، روزنامه ايران، شنبه 19 ديماه 1383.
9. «کانت سياسي» (نشست بررسي کتاب فلسفه سياسي کانت در « خانه کتاب» با شرکت دکتر سيدعلي محمودي، دکتر منوچهر صانعي درّه بيدي و دکتر جهانگير معيني علمداري، کتاب ماه علوم اجتماعي، (ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و بررسي کتاب)، شماره 95-94، مرداد و شهريور 1384.
10. «پيشينه و پشتوانه مکتب سودگرايي؛ مرده ريگ توماس هابز هنوز حاکم است؛ آفات و مخاطرات سودگرايي در عرصه اخلاق»، روزنامه ايران، چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 آذرماه 1384، (در دو بخش).
11. «آزادي؛ قواعد و مناسبات آن در عرصه تئوري و عمل»، روزنامه اعتماد ملي، پنجشنبه و شنبه 17 و 19 فروردين ماه 1385، (در دو بخش).
12. «جهان گوش به زنگ بود؛ گفت و گوي تمدن ها در مصاحبه با سيدعلي محمودي»،‌روزنامه اعتماد ملي، پنجشنبه 30 شهريور 1385، شماره 187.
13. «ضرورت تعامل جنبش دانشجويي و احزاب»، روزنامه حيات نو اجتماعي، پنجشنبه 16 آذر 1385، شماره 1082.
14. «جهاني شدن، فرصت ها و تهديدها »، روزنامه شرق، دوشنبه 11 تير 1386.
15. «گفت و گو، ابزار گسترش دمكراسي»، اطلاعات حكمت و معرفت، سال دوم، شماره 4، تير 1386.
16. «فقر فکری و مطالعاتی آل احمد»، روزنامه اعتماد ملی، سه¬شنبه 20 شهريور 1386.
17. «تقليل و تبديل مفاهيم در ادبيات سياسی مشروطه»، آئين، سال دوم، شماره هشتم، شهريور 1386.
18. «جهان سياه و سفيد نداريم»، شهروند امروز، سال دوم، مهر 1386.
19. «گفت وگو با دکتر سيدعلی محمودی به انگيزه روز جهانی فلسفه، کانت به قرائت ايرانی»، همشهری، پنجشنبه 24 آبان 1386، شماره 4416.
20. «اصلاحات در تکاپوی عقلانی‌شدن»، روزنامه اعتماد ملی، سه‌شنبه 27 آذر 1386.
21. ««شهريار» ماکياولی تهی از اخلاق نيست، اخلاق و سياست در گفت وگو با دکتر سيدعلی محمودی»، شهروند امروز، سال سوم، ارديبهشت 1387.
22. «از حکومت انتخابی تا انقلاب ليبرالی، فلسفه سياسی لاک در گفت وگو با دکتر سيدعلی محمودی»، شهروند امروز، سال سوم، شماره 54، تير 1387.
23. «ائتلاف منفعل، ائتلاف فعال؛ ساختار، موانع و شرایط شکل گیری دولت ائتلافی، روزنامه اعتماد ملی، شنبه 21 دی 1387.
24. «توکویل ، دمکراسی لیبرال و فروتنی ایرانیان»، روزنامه فرهیختگان ، پنجشنبه 8 مرداد 1388، شماره 56 (دوره جدید) .
25. «کانت و غنودن سیاست در سایه فلسفه اخلاق؛ کدام سیاست؟ کدام اخلاق؟ »، اخلاق سیاسی ، ( مجموعه مقالات ، گفت وگو و ترجمه) ، گردآوری نیما کیانی، تهران، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پاییز 1388.
26. «علم؟ بحران؟» ، روزنامه فرهیختگان ، شنبه 16 آبان 1388، شماره 137.
27. «هنوز می توان اصلاح طلب بود» ، روزنامه جهان اقتصاد ، 10 آذر 1388، شماره 4385.
28. «در حکومت قانون ، هیچکس مافوق قانون نیست» ، نسیم بیداری، سال اول، شماره 5، فروردین 1389. روزنامه آرمان، یکشنبه 10مرداد 1389، شماره 1367.
29. «آمیزه عدالت و آزادی؛ درباره ترجمه آثار جان رالز به فارسی»، خردنامه همشهری، ویژه کتاب ، الف، شماره 51، تیر 1389.
30. «مجسمه تساهل و مدارا، درباب نسبت دین و سیاست در فلسفه سیاسی جان لاک»، مهرنامه، سال اول، شماره5، مهرنامه، 1389.
31. «میزگرد تحلیل ملی شدن صنعت نفت، باحضور انور خامه ای، فریدون مجلسی و سید علی محمودی؛ چالش های اجرای یک قانون؛ از اقتصاد بدون نفت تا کودتای 28 خرداد»، روزنامه تهران امروز، دوشنبه و سه شنبه23و 24 اسفند 1389، (در دو بخش).
32. «بهار مردم سالاری، چیستی، ماهیت وچشم انداز تحولات خاورمیانه »، (میز گرد آئین)،با حضور حمیدرضا جلایی پور، محمد رضا خاتمی، هادی خانیکی، سید صادق خرازی، محمد علی سبحانی، داوود فیرحی و سید علی محمودی، آیین، شماره34و 35، فروردین 1390.

33. «هرآنچه می توانیم از ماکیاولی بیاموزیم، زندگی، زمانه و اندیشه های ماکیاولی»، مهرنامه، شماره 12، خرداد 1390.
34. «دولت دمکراتیک دینداران در ترکیه» ، دیپلماسی ایرانی،
1 تیر 1390، www.ir.diplomacy.ir

35. «توکویل از خودکامگی اکثریت واهمه داشت؛ درباره الکسی دو توکویل و اندیشه‌های لیبرالیستی او»، مهرنامه، شماره 14، مرداد 1390.
36. «عقلانیت و بنیادگرایی در جنبش‌های خاورمیانه، بازخوانی نقادانه نقش روشنفکر در جنبش‌های اجتماعی، سالنامه شرق 1391.

 

 

نقد و نظر نویسندگان »

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست