Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

تبریک و شادباش سال نو و نوروز باستانی1397 

 

نوزایش طبیعت در فصل بهار که آینه دار برآمدن نوروز باستانی است، پیام آور عشق، امید، رویش، تلاش و بردباری برای ایرانیان است. نام نوروز همواره یادآور دوستی، شادی و نیکویی به عنوان سه کلید واژۀ اهورایی است. فرارسیدن سال نوی خورشیدی و نوروز جاودانی را به هم میهنان عزیز تبریک می گویم.


برگزاری هرچه باشکوه تر آئین های فرخندۀ نوروزی در این زمانه که ایران و جهان بیش از پیش به دوستی، خردورزی، صلح و دموکراسی نیاز دارد، برای ما ایرانیان وظیفه ای انسانی، اخلاقی و ملی است. امیدوارم آنان که هنوز با آفتاب تابان نوروزی برسرِ مهر نیستند، از کنج انزوار به درآیند و به جشن های نوروزیِ ملت بزرگ ایران به پیوندند، و در خاستگاه، فلسفه و آثار این نماد درخشان خرد ایرانی اندیشه کنند. خوشبختانه در روزگار ما «رونق بازار آفتابِ» نوروزی روزافزون گشته و این آگاهیِ ژرف در میان ما ایرانیان گسترش یافته است که« ایرانی بودن»، گرانیگاه اصلیِ وحدت و همبستگی میان تمام ایرانیان است.
 

در آستانۀ سال نو در پیشگاه خداوند متعال به نیایش برخیزیم و هم نوا با «داریوش بزرگ» دعا کنیم که از سرِ لطف، مام میهن ما را از جنگ، خشکسالی و دروغ دور سازد.


سید علی محمودی
آغاز سال 1397 خورشیدی

                                                                       

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست