Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

 

زادروز زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی، مبارک باد

ای مزدا!

منم که ترا می پرستم و از تو خواستارم: ناباوری و « تَرمَنشی» از میان برخیزد و خویشاوندان از خیره سری، همکاران از فریبِ نزدیکان و یاوران از نکوهندگان رهایی یابند، و جهان از رهبرانِ بد بیاساید.

                                                                  اوستا، یسنه، هات33(4)

زادروز خجستۀ آشو زرتشت، پیامبر بزرگِ« اندیشۀ نیک، گفتار نیک و کردار نیک»، پیام آور یکتاپرستی، راستی، دوستی، صلح و دادگری را -که با ششمین روز از فروردین ماه و نوروز باستانی مقارن است-، به رزتشتیان سراسر جهان، ملت بزرگ ایران و هم میهنان ارجمند زرتشتی تبریک و شاد باش می گویم.

سید علی محمودی

 

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست