Site in englishزبان فارسی

صفحه نخستمقاله هاگفت و گوهاسخنرانی هادرس هاکتاب هایاد داشت هابیانیه هانقد و نظرزندگی نامهعکس هاتماس

---

به مناسبت آغاز به کار« پایگاه اطلاع رسانی سید علی محمودی»

 

به نام خداوند جان وخرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
 

فردوسی
(397-319 هـ. ش.)
شاهنامه


این پایگاه اطلاع رسانی، نوشتارها و گفتارهای مرا بازتاب می دهد وهدف از راه اندازی آن، فراهم آوردن امکان گفت و گو، تبادل آراء و نقادی میان این جانب و کاربران محترم است.
سال ها است که دغدغه اصلی من در کار نوشتن و گفت وگو، تمرکز به چهار موضوع بنیادین و ماندگار بوده است؛یعنی

انسان (در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی)

فرهنگ (دین، اخلاق و ارزش های انسانیِ جهانشمول و دمکراتیک)

مردم ایران

سرزمین ایران
اگرچه بیشتر مطالب این تارنما، رویکرد فلسفی- سیاسی دارند، اما چهار گرانیگاه یاد شده، تمامی نوشتارها و گفتارها را به یکدیگر پیوند می دهند.
از مخاطبان گرانمایه، به ویژه استادان، دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان، فرهنگیان و کارشناسان انتظار دارم، دیدگاه ها و نقدهای خویش را با استفاده ازامکاناتی که برای « تماس » در این پایگاه فراهم آمده، روشن و صریح- بدون رودربایستی- با صاحب این قلم درمیان بگذارند. اگر از این طریق، گام هایی هرچند کوچک در جهت روشنگری، نو اندیشی و سنجشگری درفضای فکری ما ایرانیان و هم چنین گفت وگوی انتقادی با دیگر شهروندان جهان برداشته شود، به هدف بلندِ هم اندیشی، همزیستی و همکاری، نزدیک تر شده ایم.
تقارن آغاز به کار این پایگاه اطلاع رسانی را با فرارسیدن نوروز باستانی، آغازسال نو و فصل بهار و دهه جدید، به فال نیک می گیرم و تبریک و شادباش خویش را به همراه بهترین آرزوها ، با امید به توسعه و پیشرفت ایران عزیز در پرتو گسترش و تعمیق آزادی، استقلال، حقوق بشر، دمکراسی، صلح و مدارا، ابراز می دارم.
 


سید علی محمودی
یکم فروردین 1390 خورشیدی

---

 

    

 

 

 

 

 

   
بالای صفحهصفحه نخست